آجرده سوراخه

آجرده سوراخه

آجر نما .آجر ده سوراخ . آجر لفتون

فروش انواع آجر نما ده سوراخه درجه یک ممتاز

آجر نما درجه یک ده سوراخه ممتاز وکیوم قرمز

آجر نما ده سوراخه زرد اصفهان

آجر ده سوراخ پشت کار اصفهان

آجر ده سوراخه پشت کار تهران

آجر فشاری خاتون آباد

آجر ده سوراخ قرمز

این مجموعه هر نوع آجر ده سوراخه و آجرمورد نیاز شما را در اسرع وقت در سراسر کشور به دست شما می رساند

آجر ده سوراخه در ساخت سالنهای ورزشی . سولهای کارخانجات و دیوار کشی محوطه های بزرگ و کوچک بیشتر

مورد استفاده قرار میگیرد که هم سرعت کار را بیشتر میکند و هزینه های ساخت را تا حدودی زیاد پائین می آورد

ابعاد    ۵/۵*۱۰*۲۲

رنگها    زرد . پوست پیازی . قرمز

وکیوم و فله

ارسال یک پاسخ